Derako is Business supporter van de WWF Biljoen Bomen campagne. Een campagne waarin met financiële steun van bedrijven een deel van het Atlantisch regenwoud wordt hersteld. Vanuit de gedachte “geef bos terug aan de aarde” is het in 2050 de bedoeling dat er één biljoen bomen zijn beschermd en/of aangeplant.

 

Geef bos terug aan de aarde

Bossen zijn onmisbaar. Ze bieden schone lucht, water en voedsel. Bossen zijn een van onze belangrijkste bondgenoten in de strijd tegen klimaatverandering. Bomen slaan namelijk CO2 op in hun stammen, wortels en de bodem. Helaas verdwijnen bossen in een razendsnel tempo. De meest voorkomende oorzaken van ontbossing zijn landbouw, veeteelt, mijnbouw en infrastructurele projecten. Door het herstellen en beschermen van bossen wordt de CO2 opnamecapaciteit vergroot en de biodiversiteit hersteld. Hiermee hebben dieren en planten weer ruimte om te groeien en leven. Ook zorgen bomen voor zuivering van water en verminderende bodemerosie wat op langere termijn ook de aarde weer ten goede komt.

geef bos terug

 

Actie voor het Atlantisch regenwoud

Het Atlantisch regenwoud is een prachtig gebied dat zich uitstrekt over Argentinië, Brazilië en Paraguay. Het herbergt een ongekend aantal diersoorten waaronder de kleurrijkste vogels, ruim 400 soorten bomen en de jaguar. Van dit regenwoud is inmiddels al ruim 80% verdwenen. WWF gaat samen met SAVE (de Braziliaanse vogelbescherming) hier zaailingen planten.

atlantisch regenwoud 

WWF - wat moet er bereikt worden?

  • 470 miljard al bestaande bomen moeten beter worden beheerd. Internationale en lokale wetgeving moeten ervoor gaan zorgen dat er meer stukken bos een beschermde status krijgen en de lokale worden gemanaged.
  • 170 miljard bomen dreigen in de komende jaren gekapt te worden. Het WWF pleit voor Europese wetgeving die ontbossingsvrije handelsketens verplicht.
  • 360 miljard bomen moeten worden aangeplant. Er wordt ingezet op het herstel van bos in een aantal urgente gebieden.

 

En zo komen we uit op 1 biljoen bomen, die samen belangrijke, levende bossen vormen.

 

wwf bomen

 

Derako voor maximale duurzaamheid

Derako streeft naar maximale duurzaamheid en draagt bij aan het verkrijgen van een circulaire economie. Hierbinnen past het WWF-project natuurlijk goed. Als organisatie heeft Derako een ISO14001 gecertificeerd milieumanagementsysteem. Alle producten zijn Cradle-to-Cradle Silver gecertificeerd en wij stimuleren het gebruik van FSC en PEFC gecertificeerde houtsoorten. Vanuit het duurzaamheidsstreven, zowel in de producten als productie, dragen veel systemen bij aan het verkrijgen van credits binnen BREEAM en LEED.

Bekijk al onze certificaten op het gebied van duurzaamheid.