Maatschappelijk verantwoord en milieubewust ondernemen zijn voor Derako zeer belangrijke uitgangspunten. De lineaire economie van het ‘kopen, gebruiken en wegwerpen’ is, met de steeds beperkter wordende bronnen, niet meer te handhaven. Er moet meer vanuit een circulaire economie gehandeld worden waarbij producten en materialen hergebruikt en gerecycled zullen worden. Het toepassen van massief hout past hier helemaal bij.

 

Corporate Responsibility betekent voor Derako ondernemen met respect voor mens, milieu en omgeving. Vanuit dit denken handelt de organisatie dan ook volgens het Cradle to Cradle®-principe waarbij niet alleen naar de huidige behoeftes gekeken wordt maar ook naar alle mogelijkheden voor toekomstige generaties.

 

Naast investeringen op het gebied van materialen en productieprocessen, investeert Derako ook op het gebied van diverse certificaten en ecolabels. Hieronder vindt u een overzicht van alle certificeringen en voldoet Derako aan de criteria die de overheid stelt aan Duurzaam inkopen.