Eisen aan akoestiek van ruimtes

De overdracht van geluid tussen een bepaalde bron en een luisteraar wordt in een ruimte be├»nvloed door de akoestiek. Wat de optimale akoestiek voor een ruimte is, hangt sterk af van het gebruik van de ruimte. Voor theaters gelden immers andere eisen dan bijvoorbeeld voor een kantoorruimte of een grote stationshal. 

Brandvertragende behandeling

Elke EU lidstaat had en heeft zijn eigen regelgeving waaraan bouwmaterialen moeten voldoen.
Hierin is een onderscheid te maken tussen constructieve materiaal toepassing en bekledings/afwerkingsmaterialen.