Naturalne materiały tworzą zielone budynki


Drewno ma minimalny wpływ na środowisko naturalne

Drewno jest znane od lat jako naturalny i trwały produkt. Przemysłowa obróbka drewna ma bardzo ograniczony wpływ na środowisko naturalne, a samo drewno magazynuje dwutlenek węgla. Drewno jest nie tylko w pełni biodegradowalne ale również podlega recyklingowi. Jako surowiec jest całkowicie odnawialne i może być pozyskiwane z zarządzanych lasów (z certyfikatami FSC® lub PEFC).


Elementy metalowe również podlegają recyklingowi

Również elementy metalowe stosowane w Derako, takie jak dźwigary, klipsy i profile mogą być poddane recyklingowi.


cradle to cradle basicDerako ma certyfikat Cradle to Cradle®

Derako pracuje zgodnie z zasadą Crandle to Crandle, dlatego mamy na uwadze nie tylko nasze bieżące potrzeby ale dbamy również o przyszłe pokolenia. Ciągle prowadzimy prace nad polepszaniem naszych materiałów w zakresie wpływu na zdrowie, recykling, energię odnawialną, gospodarkę węglową, wodną oraz sprawiedliwość społeczną.


Przyjazne dla środowiska wykończenia drewnem i systemów

fscChcemy mieć pewność, że wszystkie nasze produkty mają pozytywny wpływ na nasze zdrowie i środowisko. W nasze produkty wkładamy dużo wiedzy i inteligentnych rozwiązań. Na przykład nasze lakiery są przyjazne środowisku, a system sufitów Derako posiada bardzo niską emisję substancji lotnych i jest certyfikowany A+. Również na etapie produkcji, korzystamy z coraz większej liczby żródeł energii odnawialnej oraz przywiązujemy dużą uwagę do ceryfikacji FSC oraz PEFC, czując się odpowiedzialnymi za zrównoważone gospodarowanie surowcami odnawialnymi.


System zarządzania środowiskowego w kontekście ISO 14001

Derako posiada certyfikację ISO 14001, co oznacza że system zarządzania środowiskowego EMS został wdrożony w naszej firmie. W metodologii systemu EMS, monitoring strukturalny emisji, odpadów, surowców, energii umożliwia obserwację wzrostu efektywności organizacji w zakresie redukcji negatywnego wpływu na środowisko. Uzyskiwane w ten sposób konkretne wyniki stanowią podstawę do podejmowania stosownych decyzji przez zarząd w celu dalszej poprawy efektywności. Dzięki temu stawiane przed nami cele środowiskowe i osiągane efekty są w pełni zrozumiałe.