Odpornośc ogniowa, zabezpieczenie ogniowe zgodne z normą EN13964

Aby móc sprostać wymogom bezpieczeństwa, tam gdzie jest to wymagane, systemy Derako są zabezpieczone ogniowo. Odbywa się to za pomocą specjalnej metody wykorzystującej próżnię oraz wysokie ciśnienie. W trakcie tego procesu drewno jest nasączane substancją o właściwosciah przeciwogniowych. Dzięki takiemu zabezpieczeniu jesteśmy pewni, że nasze produkty spełniają wymagania objete normą europejską EN13964 i są klasyfikowane jako B-s2,d0. Proces zabezpieczenia jest przeprowadzany zgodnie z wytycznymi KOMO i regularnie kontrolowany przez SKH, co pozwala nam na oznaczanie naszych produktów znakiem CE.


Tutaj możesz dowiedzieć się więcej na temat impregnacji przeciwogniowej.