Wymagania dotyczące akustyki w przestrzeni

Ruch jaki przebywa fala dźwiękowa  od źródła do odbiorcy jest uzależniony od przestrzeni w kórej się porusza. Optymalne warunki akustyczne są różne, w zależności od przeznaczenia danego pomiesczenia. Przykładem może być teatr, gdzie wymagania akustyczne będą inne niż np. w biurze.

grafiek akoustiek1Rysunek1: Optymalny czas pogłosu zależy od objętości przestrzeni oraz od jej przeznaczenia.

 

Czas pogłosu

Najczęściej używaną zmienną, pozwalającą określić uwarunkowania akustyczne w danym pomieszczeniu jest czas pogłosu: czas jaki jest potrzebny aby dźwięk o natężeniu 60dB zaniknął całkowicie po ustaniu działania źródła. Czas pogłosu zależy od wielkości przestrzeni oraz od ilości materiału dźwiękochłonnego w tej przestrzeni.Optymalny czas pogłosu jest uzależniony od przeznaczenia danej przestrzeni.

 

Zwykła mowa wymaga stosunkowo krótkiego czasu pogłosu od 0,5 do 1,0 sekundy. Z kolei do słuchania muzyki klasycznej potrzebyny jest znacznie dłuższy czas pogłosu. Przykładowo sala koncertowa w Amsterdamie – Amsterdam Concertgebouw zapewnia widowni czas pogłosu na poziomie 2,0 sekund. Rysunkek 1 przedstawia optymalne wartości czasu pogłosu dla różnych przestrzeni, w zależności od sposobu jej uzytkowania. Wynika z tego jasno, że objętość przestrzeni jest głównym czynnikiem wpływającym na czas pogłosu.

 

Dlaczego ważny jest czynnik poziom zrozumienia mowy?

W zależności od przeznaczenia danej przestrzeni, może się okazać że wysoki poziom zrozumienia mowy jest bardzo istotny. Sale koncertowe wymagają odpowiedniej jakości pogłosu, aby zapewnić słuchaczom odpowiednie wrażenia dźwiękowe. Niestety nieuniknione są wówczas problemy ze zrozumieniem zwykłej mowy, a to z kolei jest podstawowym wymogiem dla przestrzeni takich jak audytorium, klasa szkolna lub sala konferencyjna. Najnowsze badania wykazały bezpośredni związek pomiędzy zdolnościami uczniów do przyswajania wiedzy a poziomem czynnika zrozumienia mowy w klasie. Zbyt duży pogłos oraz nakładające się na siebie dźwięki prowadzą do trudności w koncentracji oraz zmęczenia, co znacznie wpływa na zdolność nauki. Odpowiednie właściwości akustyczne ścian i sufitów są zatem bardzo istotnym czynnikiem dla zapewnienia optymalnej wydajności pracy.
grafiek akoustiek2Rysunek2.

 

Absorpcja

Na wykresie – rysunek 2 pokazuje w jakim zakresie pewne częstotliwości są absorbowane – Derako 15x92 , 19 mm System Listwowy. Z izolacją 20 mm z wełny mineralnej osiągana jest wartość NRC na poziomie 0,70.

A = z izolacją 20 mm z wełny, B = bez izolacji

 

pdfAkustyczne Peutz raport