Ochrona ogniowa sufitów i ścian

Każdy kraj Unii Europejskiej posiada swoje własne przepisy odnośnie dopuszczonych do stosowania materiałów budowlanych. Rozróżnia się tutaj materiały konstrukcyjna oraz materiały służące do wykańczania wnętrz.

 

W przypadku pożaru, zadaniem materiałów konstrukcyjnych jest uniemożliwienie rozprzestrzeniania się ognia poza konkretne przedziały. Jest to tak zwana ognioodporność i jest to wartość mierzona w minutach.

 

coating3Dla materiałów przeznaczonych do wykończeń wnętrz (dekoracyjnych) takich jak sufity podwieszane lub panele drewniane wewnątrz stref potencjalnie zagrożonych pożarem, zastosowanie mają inne przepisy i regulacje. Przepisy te dotyczą reakcji na działanie ognia, rozprzestrzenianie się ognia oraz poziomu produkcji dymu. Nazywa się to reakcją na ogień, która jest wyrażona w skali.

 

Produkty Derako są sklasyfikowane jako okładziny i materiały wykończeniowe, co oznacza, że nasze produkty muszą spełniać wymogi reakcji na ogień.

 

Środki ochrony przeciwogniowej

Drewno używane przez Derako może być zaimpregnowane ogniowo. Po zakończeniu procesu impregnacji, drewno jest poddawane procesowi suszenia.

 impregnation process

Proces impregnacji

 

 

Oznakowanie CE

fire graphDla materiałów okładzinowych i wykończeniowych, do których należą sufity i systemy ścienne muszą zostać wykonane testy ogniowe i muszą one spełnić europejską normę EN13964 aby mogło być stosowane znakowanie CE. Aby zniwelować różnice w regulacjach ogniowych istniejące na poziomie narodowym Unia Europejska zdecydowała w 2003 ustandaryzować wszystkie testy ogniowe i wprowadzić jedną europejską normę EN 13501-1, znaną również jako test SBI.

 

Norma EN 13501-1 (SBI test)
 

Wszystkie gatunki drewna używane w systemach sufitowych i ściennych Derako, były testowane zgodnie z normą EN 13501-1 i uzyskały klasyfikację reakcji na ogień B-s2,d0
testing environment fire retardantNorma EN 13501-1 (SBI test)B = niezapalne
S2 = nierozprzestrzeniające ognia
d0 = niekapiące

 

Zabezpieczenie ogniowe jest wykonywane zgodnie z wytycznymi KOMO. W celu uzyskania pełnej zgodności z wymaganiami CE Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) w Wageningen (Holandia) okresowo przeprowadza audyty całego procesu zabezpieczenia ogniowego.

 

Normy i przepisy przeciwpożarowe

Międzynarodowe przepisy budowlane wyznaczają standardy, które muszą spełniać materiały budowlane, w celu ograniczenia szansy wystąpienia pożaru i jego szybkiego rozprzestrzeniania się. Wszyscy obecni w budynku ludzie muszą mieć czas na jego opuszczenie.

Klikinj here aby zapoznać się z klasyfikacją.