Wymagania dotyczące akustyki w przestrzeni

Ruch jaki przebywa fala dźwiękowa  od źródła do odbiorcy jest uzależniony od przestrzeni w kórej się porusza. Optymalne warunki akustyczne są różne, w zależności od przeznaczenia danego pomiesczenia. Przykładem może być teatr, gdzie wymagania akustyczne będą inne niż np. w biurze.

Ochrona ogniowa sufitów i ścian

Każdy kraj Unii Europejskiej posiada swoje własne przepisy odnośnie dopuszczonych do stosowania materiałów budowlanych. Rozróżnia się tutaj materiały konstrukcyjna oraz materiały służące do wykańczania wnętrz.