×

Błąd

Error the gallery with an id of: 65 is not published

cambara

 

  • Sęki - Mała ilość
  • Zróżnicowanie kolorów - Mała ilość
  • Różnorodność struktury - Mała ilość

 

Zobacz projekty referencyjne dla gatunku Cambara:

Uwaga: w niektórych projektach mogło zostać zastosowanych kilka gatunków drewna.