facade siberian larch

 

  • Sęki - Poziom wysoki
  • Zróżnicowanie kolorów - Poziom średni
  • Różnorodność struktury - Mała ilość
  • Uwaga - Miejscowe miekisze, ślady żywicy i rozwarstwienia są naturalną cechą gatunkową drewna