Certyfikacja C2C mobilizuje projektantów oraz producentów do ciągłego udoskonalania, w którym produkt jest oceniany w pięciu kategoriach jakościowych: wpływ materiału na zdrowie człowieka, recykling, energia odnawialna oraz gospodarka węglowa, wodna i sprawiedliwość społeczna. Dla każdej z kategorii, produkt otrzymuje indywidualna ocenę wyników, gdzie najniższy możliwy poziom wydajności jest uważany za ogólną ocenę produktu.

 

Ocena produktów jest przeprowadzana przez wykwalifikowane, niezależne organizacje. Następnie następuje ich weryfikacja przez Instytut Innowacji C2C, który przyznaje stosowne licencje oraz certyfikaty. W celu recertyfikacji, producent musi wykazywać się co dwa lata konkretnymi staraniami mającymi na celu poprawę jakości produktu. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: http://www.c2ccertified.org/products/registry

 

pdfCradle to Cradle certyfikat Listwowy 

pdfCradle to Cradle certyfikat Grid