Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa przedsiębiorstwa jest dla firmy Derako bardzo ważna. W dzisiejszych czasach, gospodarka liniowa, hołdująca zasadzie “kup, zużyj i wyrzuć” nie może byc dalej stosowana z uwagi na malejące źródła oraz zasoby naturalne. Należy skoncentrować się na gospodarce kompleksowej, gdzie materiały będą mogły być poddane recyklingowi i użyte ponownie, a stosowanie naturalnego drewna doskonale wpisuje się w ten schemat.

 

Poprzez odpowiedzialność Derako rozumie prowadzenie biznesu z szacunkiem dla człowieka oraz otaczającego środowiska naturalnego. Mając powyższe na uwadze, Derako pracuje zgodnie z zasadami Cradle to Cradle, koncentrując się nie tylko na dzisiejszych potrzebach, ale pamiętając także o przyszłych pokoleniach.

 

Niezależnie od inwestowania w dziedzinie materiałów i procesów produkcyjnych, Derako mocno skupia się również na uzyskiwaniu stosownych certyfikatów ekologicznych. Poniżej znajduje się przegląd wszystkich certyfikacji, jakie posiada firma Derako.