Sinds 1 januari 2012 dienen bouw-, decoratie- en inrichtingsproducten, welke voor de eerste keer in Frankrijk worden verhandeld, te worden voorzien van een emissieclassificatie en geëtiketteerd met het label ‘Émissions dans l’air intérieur’. Dit label geeft informatie over de emissie van vluchtige stoffen in een giftige bedreiging tijdens het inademen van binnenlucht op een schaal van A+ (zeer lage-emissie) tot C (hoge-emissie).

 

Volgens de testresultaten behalen de Derako massief houten systemen een zeer lage uitstoot van TVOC van slechts 107 μg/m³. Hierdoor worden onze producten geclassificeerd als A+.

 

pdfTest certificaat