Duurzaamheid is de komende jaren een belangrijk onderdeel. Daarom is Derako in samenwerking met Wildcap gestart om de milieu impact van haar producten in kaart te brengen. Dit wordt gedaan door middel van het berekenen van een Levens Cyclus Analyse (LCA’s). Zo kunnen we goed zien waar onze producten staan op duurzaamheidsgebied.

 

Een LCA is een manier om de milieuprestaties van producten en diensten te bepalen, gericht op de complete levensloop van een product; van grondstofwinning tot afvalverwerking. Op deze manier kan de totale milieu-impact van een product of dienst worden beoordeeld, kunnen milieukritische schakels worden opgespoord en alternatieven worden aangeboden. Resulterend uit de LCA komen EPD’s (Environmental Product Declaration).

 

Momenteel hebben wij nog geen EPD’s opgenomen in de Nationale Milieudatabase (NMD). Deze LCA’s/EPD is mede gericht op het internationaal verstrekken van informatie.

 

Voor vragen helpen wij u graag verder op info@derako.com

 

pdfEPD certificaat Grill

pdfEPD certificaat Lineair