ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Zo dient het kwaliteitsbeleid op papier te staan en moet dit beleid bekend zijn bij alle medewerkers. De organisatie draagt zorg voor de klanttevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast verwacht de norm dat de organisatie haar bedrijfsprocessen aantoonbaar beheerst, verbetert en borgt.

 

Elk jaar worden de eisen uit de standaard binnen de organisatie getoetst door een CI (Certificerings Instelling) en één keer per drie jaar volgt er een hercertificatie.

 

pdfSKH ISO 9001 certificaat

pdfBeleidsverklaring