ISO 14001 definieert de criteria voor de implementatie van een milieumanagementsysteem (Environmental Management System – EMS) binnen een organisatie.

 

Met behulp van een milieumanagementsysteem kunnen de milieueffecten (milieurisico's) van de bedrijfsvoering beheerst en verminderd worden. Binnen de methodologie van een milieumanagementsysteem biedt een structurele monitoring van emissies, afvalstromen, gebruikte grondstoffen, energie en overige milieu-aspecten goed inzicht in de milieuprestatie van de organisatie. Milieudoelstellingen en behaalde resultaten kunnen concreet en inzichtelijk worden gemaakt, welke de basis vormen voor verbetertrajecten en beleidsbepalingen door het management.

 

pdfSKH ISO 14001 certificaat

 

pdfIntentieverklaring kwaliteit

 

pdfIntentieverklaring milieu