De Cradle to Cradle Certified™ productstandaard stuurt ontwerpers en fabrikanten door middel van een continue verbeteringsproces waarbij het product in vijf kwaliteitscategorieën wordt beoordeeld, zijnde; materiaal gezondheid, materiaal hergebruik, hernieuwbare energie en carbon management, beheer van water en sociale rechtvaardigheid. Voor iedere categorie verkrijgt het product een afzonderlijke prestatiebeoordeling waarbij het laagste prestatieniveau als totale beoordeling van het product geldt.

 

De Product evaluaties worden uitgevoerd door gekwalificeerde onafhankelijke organisaties. In navolging worden de evaluaties door het Cradle to Cradle Products Innovation instituut beschouwd, welke de Cradle to Cradle Certified ™ licenties verstrekt. Voor hercertificering dient de fabrikant iedere twee jaar haar inspanningen te tonen welke gedaan zijn om het product te verbeteren. Voor meer informatie kunt u Derako opzoeken op de website http://www.c2ccertified.org/products/registry

 

pdfCradle to Cradle certificaat Lineair

pdfCradle to Cradle certificaat Grill