Brandvertragende behandeling

Elke EU lidstaat had en heeft zijn eigen regelgeving waaraan bouwmaterialen moeten voldoen.
Hierin is een onderscheid te maken tussen constructieve materiaal toepassing en bekledings/afwerkingsmaterialen.

 

Voor constructieve materialen ( scheidende en/of dragende wanden en plafonds ) geldt dat zij in het geval van een volledig ontwikkelde brand, deze brand binnen het compartiment dienen te houden. Dit noemt men Brandweerstand en wordt gemeten in minuten.

 

coating3

Voor bouwmaterialen gebruikt als (decoratieve)afwerking zoals verlaagde plafonds en houten betimmering toegepast binnen het brandcompartiment ( vluchtwegen of verblijfsruimtes) gelden andere eisen. De eisen welke hieraan gesteld worden hebben te maken met het ontstekingsgedrag, de brandvoortplanting langs het oppervlak en de mate van rookproductie. Dit noemt men Brandvertraging en wordt uitgedrukt in brandklassen.

De Derako® massief houten systemen worden gezien als bekledings/afwerkingsmaterialen. Dit houdt in dat onze producten aan de brandvertragendheid eisen moeten voldoen.


Brandvertragende behandelingen

Het hout toegepast door Derako kan brandvertragend worden geïmpregneerd. Na het impregnatieproces wordt het hout weer teruggedroogd.

 impregnation process

Impregnatieproces

fire graphTesting environment EN 13501-1
(SBI test)

 

CE Markering

Materialen uit de productgroep bekledings/afwerkingsmaterialen moeten met een CE markering geleverd worden en voldoen aan de Europese norm EN13964.


Binnen Europa is besloten ( in 2003) om alle nationale brandtesten te standaardiseren tot overkoepelende EU regelgeving, om zo alle verschillen op nationaal niveau weg te nemen. Dit heeft geleid tot de invoering van de brandtest EN 13501-1, de zogehete SBI test

 

Diverse houtsoorten toegepast in het Derako® systeem zijn getest volgens de EN 13-501-1 (SBI test) en hebben de classificatie B, s2 d0.
B = Weinig tot geen contributie aan het ontstaan van brand
S2 = Beperking ontstaan van rook
d0 = Geen druppelvorming

De brandvertragende behandelingen worden uitgevoerd volgens de KOMO richtlijnen, om tot een sluitende CE markering te komen wordt het volledige traject van brandvertragend behandelen periodiek gecontroleerd door de Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) te Wageningen.


Brandvoorschriften en normen

De (internationale) bouwregelgeving stelt eisen aan de brandeigenschappen van bouwmaterialen om de kans op het ontstaan en de snelle ontwikkeling van brand te beperken.
Alle aanwezige personen moeten voldoende tijd krijgen om te vluchten.

 

Klik hier voor de tabel met Classificaties.