Eisen aan akoestiek van ruimtes

De overdracht van geluid tussen een bepaalde bron en een luisteraar wordt in een ruimte beïnvloed door de akoestiek. Wat de optimale akoestiek voor een ruimte is, hangt sterk af van het gebruik van de ruimte. Voor theaters gelden immers andere eisen dan bijvoorbeeld voor een kantoorruimte of een grote stationshal. 

 

Nagalmtijd

grafiek akoustiek1Figuur1: Optimale nagalmtijd is afhankelijk van het gebruik van de ruimte en het volume van de ruimte

Een van de meest bekende grootheden om de akoestiek van een ruimte mee te beschrijven is de nagalmtijd. Dit is de tijd die nodig is om een geluid 60 dB in niveau te laten afnemen. De nagalmtijd wordt bepaalt door het volume van de ruimte en de hoeveelheid geluidsabsorberend materiaal in de ruimte. De optimale nagalmtijd van een ruimte hangt sterk af van de functie van de ruimte.

Voor spraak is een kortere nagalmtijd van 0,5 tot 1,0 seconde wenselijk. Voor klassieke muziek wil men juist veel meer galm hebben, het Concertgebouw in Amsterdam heeft bijvoorbeeld een nagalmtijd van 2,0 seconden. In figuur1 worden de optimale nagalmtijden van een ruimte gegeven bij verschillende soorten gebruik van de ruimte. Zoals men kan zien in figuur1 is dit sterk afhankelijk van het volume van de ruimte.

 

Waarom een goede spraakverstaanbaarheid

Afhankelijk van de functie van de ruimte is het al dan niet belangrijk een goede spraakverstaanbaarheid te hebben. In een concertzaal is het belangrijk om veel galm te hebben zodat de muziek optimaal tot zijn recht komt. Dit leidt inherent tot een beperkte spraakverstaanbaarheid. Daarentegen, in een auditorium, klaslokaal of vergaderruimte is het juist de spraak wat de kwaliteit bepaalt. Recentelijk onderzoek heeft aangetoond dat er een direct verband bestaat tussen een goede spraakverstaanbaarheid en het vermogen om te studeren. Te veel nagalm en storende geluidsbronnen leiden er toe dat mensen sneller de concentratie verliezen en vermoeid raken waardoor de capaciteit om te kunnen leren wordt verminderd. Een goede akoestiek is daarom een belangrijke voorwaarde voor een optimale prestatie.

 

grafiek akoustiek2Figuur2

Absorptie

Meetrapport - Figuur2 laat zien in welke mate bepaalde frequenties worden geabsorbeerd in een Derako 15x92 voeg 19mm Lineair systeem. Met 20mm steenwoldeken behaald dit systeem een NRC waarde (Noise Reduction Coefficient) van 0.70.

A= met 20mm steenwoldeken B= zonder steenwoldeken

 

pdfAkoestiek Peutz rapport